Mechanische eigenschappen PA6GOIL – POLYAMIDE 6 Giet + OLIE
soortelijk gewicht
g/cm3
1,14
treksterkte
N/mm2
85
drukvastheid
N/mm2
85
rek tot breuk
%
>40
buigsterkte
N/mm2
140
kerfslagsterkte
kJ/m2
>6
slijtage
µm/km
0,06
wrijvingscoëfficiënt tegen staal bij droogloop
0,20
vochtopname bij RV 50%
%
2,50
vochtopname bij RV 100%
%
3
thermische eigenschappen
minimum gebruikstemperatuur
ºC
-40
maximum gebruikstemperatuur continu
ºC
110
maximum gebruikstemperatuur kortstondig
ºC
140
lineaire uitzettingscoëfficiënt mm/mºC
0,08
algemene eigenschappen
PA6G + OIL is een giet-Polyamide waaraan tijdens het productieproces een smeermiddel wordt toegevoegd. Door deze toevoeging worden de glij-eigenschappen van PA6G + OIL verbeterd. Er ontstaat een lagere wrijvingscoëfficiënt met als resultaat een langere onderhoudsvrije standtijd van het vervaardigde onderdeel. Ten opzichte van andere PA6 en PA6G materialen is de vochtopname aanzienlijk lager.
Specifieke eigenschappen
* zelfsmerend
* lage wrijvingscoëfficiënt
* langere standtijd zonder smering
* uitermate slijtvast
* hoge toelaatbare drukbelasting
* lagere vochtopname
Toepassingen
kabelschijven, machineonderdelen met hoge toerentallen, bussen, geleidingen, slijtstrippen.
Daar waar niet (gemakkelijk) gesmeerd kan worden biedt dit materiaal de oplossing.
Kleuren
standaard leverbaar in geel